Formació en competències transversals per doctorands 2017-2018

Inclou activitats formatives transversals, comunes a tots els doctorands, o específiques, de l'àmbit del doctorant. Aquestes activitats responen a les activitats de formació dels futurs doctors i doctores per a facilitar l'adquisició de competències.

> Veure cursos de Doctorand 2016-2017

Llegenda d'icones:  Inscripció  Inscripció oberta Oberta  Inscripció tancada Tancada  Inscripció pendent Pendent

         Programa Descarregar el programa Programa No diponible


Inscripció Programa Codi Nom Data inici

 Desembre
Inscripció tancada Programa 17-18D19 Get the most of your PHD to become an independent researcher: Tricks of the Trade 01-12-2017
Inscripció tancada Programa 17-18D13 Difussió/disseminació de la Ciència i la Tecnologia 12-12-2017
Inscripció tancada Programa 17-18D23 El gestor de referències bibliogràfiques Mendeley + Videoconferència CRAI Campus Terres de l’Ebre 14-12-2017
Inscripció tancada Programa 17-18D15 Eines per a l'avaluació i visibilitat de la producció científica 19-12-2017
 Gener
Inscripció tancada Programa 17-18D11 Avaluació de la recerca 08-01-2018
Inscripció tancada Programa 17-18D07 Com publicar un treball científic a revistes tècniques de l’IEEE: opcions d’edició en accés obert (IEEE Author’s Workshop) 31-01-2018

 CURSOS FINALITZATS
 Octubre
Inscripció tancada Programa 17-18D01 Base de dades Scopus: nivell avançat 11-10-2017
Inscripció tancada Programa 17-18D05 101 Introducció al moodle de la URV 16-10-2017
Inscripció tancada Programa 17-18D03 Millora la visibilitat de la teva producció científica accés obert i repositori institucional 18-10-2017
Inscripció tancada Programa 17-18D04 Accessibilitat. Introducció al disseny de materials i aula virtual accessibles 24-10-2017
Inscripció tancada Programa 17-18D06 Aprenentatge Basat en Problemes 24-10-2017
Inscripció tancada Programa 17-18D02 Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 25-10-2017
 Novembre
Inscripció tancada Programa 17-18D12 La transferència del coneixement i la innovació 14-11-2017
Inscripció tancada Programa 17-18D16 Taller d'emprenedoria de projectes innovadors 21-11-2017
Inscripció tancada Programa 17-18D20 Usos no sexistes de la llengua 27-11-2017
Inscripció tancada Programa 17-18D14 Taller de protecció dels resultats de la recerca 28-11-2017
Inscripció tancada Programa 17-18D21 Investigació en Ciències de l’Educació: consells per publicar els teus articles (2a edició) 28-11-2017
Inscripció tancada Programa 17-18D22 Eines per a l’avaluació de la producció científica en ciència i tecnologia (4a edició) 30-11-2017